ALG. VOORWAARDEN

 
Verkoop en leveringsvoorwaarden: onze prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden onder de leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem, handelsregisternummer; 34041807.